eerste slide
tweede slide
Gezocht: locatie

Gezocht: locatie

15-11-2018

Sinds de ambtelijke fusie tussen de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude (H&S) en de Haarlemmermeer van afgelopen januari hebben wij nieuwe gesprekspartners vanuit de gemeente om mee te praten over de huisvestingsproblemen van Don-Bosco. Waar we met de oude gemeente nog tweewekelijks overleg hadden is dit inmiddels afgeschaald naar tweemaal per jaar een overleg. Het constructieve gesprek over een locatie in Halfweg dat we hadden met de gemeente H&S is begin dit jaar ‘afgekapt’ door de Haarlemmermeer als zijnde niet haalbaar en daarna zijn we gaan kijken naar het oude gebouw van de Gaandeweg school. Dit pand werd ons als de potentiele  oplossing aangeboden, wij van Don-Bosco waren zeer enthousiast en zijn daarom direct aan de gang gegaan met haalbaarheidsonderzoeken e.d., vanuit de gemeente is het echter al een klein halfjaar muisstil. Gisteren bereikte ons het bericht dat het pand waarschijnlijk commercieel verhuurd gaat worden tegen de hoofdprijs. Dat maakt dat ook door deze locatie een streep kan, na de voorgaande 18x is dit nummer 19 in zes jaar tijd. Wij zitten inmiddels met onze handen in het haar en zien weinig licht aan de horizon en doen daarom een laatste beroep op u: gezocht locatie. We kunnen in ieder geval nog vijf clubseizoenen geven maar hoe we daarna verder moeten weten we vooralsnog even niet…

 

Hieronder volgt een uitgebreide uiteenzetting van het traject dat wij de afgelopen jaren/periode hebben gevoerd.

 

Het is inmiddels alweer half november, door de wintertijd is het alweer vroeg donker en als we het nieuws mogen geloven gaat de winter volgende week ook echt zijn intrede doen. Bij Don-Bosco zijn de wintermaanden altijd extra gezellig en druk, vele programma’s staan in het teken van Sinterklaas en kerst. Daarnaast is een grote commissie alweer enige tijd bezig met het organiseren van de oliebollenactie, zodat we met alle leiding op oudejaarsdag weer een paar duizend stuks kunnen bakken. Hiermee halen we geld op zodat we met al onze leden weer wat extra leuke activiteiten kunnen doen.

 

Gelukkig zitten we er bij Don-Bosco nog altijd lekker warm bij in ons oude vertrouwde clubhuis, Villa Bosco. Dit clubhuis is ooit neergezet in 1994 als noodlocatie nadat Don-Bosco haar eerste locatie op de zolder van de oude Jozefschool noodgedwongen moest verlaten. Inmiddels zijn we bijna 25 jaar verder en staat alles nog altijd als een huis, mede door de goede zorgen van al onze oud gediende.

 

In de omgeving van Villa Bosco is sinds 1994 een hoop veranderd en ook nu nog gebeurd er veel. Vorig jaar is het nieuwe gebouw van de kerk opgeleverd, achter het clubgebouw aan de Mientekade worden een aantal grote flats neergezet en in de omgeving rond de kerk worden een aantal zeer mooie huizen bijgebouwd. Al deze ontwikkelingen komen Halfweg alleen maar ten goede en juichen we daarom uiteraard ook van harte toe. Enig nadeel voor ons is dat wij door alle ontwikkelingen in de omgeving noodgedwongen opzoek moeten naar een nieuwe locatie.

 

Onze villa Bosco staat op grond van de kerk, hier hebben wij altijd gratis gebruik van mogen maken. Door de hoge kosten van de verbouwing is er op grond van de kerk een ontwikkeling van woningen bedacht, met deze woningen wordt de volledige verbouwing betaald. Om aan de nieuwe bewoners voldoende parkeergelegenheid en groen te kunnen bieden heeft de kerk het contract dat wij hadden om op de grond van de kerk te staan opgezegd. Dit is in goed overleg gegaan en we mogen op zijn minst nog tot 2024 blijven zitten, dat betekend dat we 30 jaar gratis gebruik hebben mogen maken van de grond en dat is natuurlijk an sich al een bijzonder iets.

 

Sinds 2012 spelen deze ontwikkelingen al en dat is dan ook het moment geweest dat we zijn begonnen met het zoeken naar een nieuwe locatie. Inmiddels is het eind 2018 en dat betekend dat we nu officieel al 6 jaar bezig zijn met de zoektocht, geen idee of dit een jubileum waard is maar ik vind het eerlijk gezegd echt ontzettend lang. De kracht van Don-Bosco zit hem natuurlijk ook in het vermaken van de kinderen en wat minderen in het regelen van een nieuwe locatie. Echter, als we de kinderen willen blijven vermaken moet er wel een keer oplossing komen…

 

Lange tijd zijn we samen met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgetrokken om samen te zoeken nar een geschikte locatie. In een tweewekelijks overleg werd er een hoop onderzoek gedaan naar potentiele locaties om onze activiteiten voort te zetten, een aantal voorbeelden:

 

  • Het kopen van de grond waar Don-Bosco nu op staat, dit worden parkeerplaatsen/groen;
  • Een kavel op het sectorpark aan het water tegen het spoor aan, dit worden allemaal woningen;
  • Het Margrietplantsoen, hier wordt uiteindelijk de nieuwe grote school gebouwd;
  • De oude gymzaal van de Jozefschool, dit staat als kluswoning in de plannen opgenomen en gaat dus helaas niet door;
  • De oude Margrietschool/Meerbrug, deze gaan over in de nieuwe grote school, maar op deze locaties komen woningen/parkeervoorzieningen;
  • Het gebouw aan het sectorpark in Halfweg noord, helaas veel te klein, en geen mogelijkheid om naar buiten te gaan, daarom niet geschikt voor onze 180 kinderen;
  • De kavel naast Gym de Benjamin, niet van de gemeente, ging helaas niet door;
  • Het oude schoolgebouw aan de Wilhelminalaan in Zwanenburg, dit maatschappelijke pand kwam te koop dus hebben we een bod gedaan. De gemeente heeft uiteindelijk besloten het toch als woning te verkopen waardoor we ook hier naast grepen.

 

In totaal hebben we inmiddels al 18 locaties gehad, de één iets serieuzer dan de ander maar de conclusie is dat we nog steeds nergens heen kunnen.

 

Ten tijde van de ambtelijke fusie waren we samen met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog aan het kijken naar een zeer serieuze optie. Afgelopen januari zijn de gemeentes Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de Haarlemmermeer op ambtelijk niveau al gefuseerd. Hierdoor zijn onze oude gesprekspartners weg gesaneerd en hebben we nu met een nieuw ambtelijk apparaat te maken. Waar we eerst tweewekelijks overleg hadden hebben we nu in elf maanden tijd welgeteld twee afspraken gehad. We snappen dat het niet de hoogste prioriteit binnen een gemeente is om voor een vereniging als Don-Bosco een huisvestingsprobleem op te lossen, echter hadden we wellicht wel wat meer verwacht van de gemeente gezien onze maatschappelijke functie.

 

Tijdens het eerste overleg werd de locatie waar we mee bezig waren met de gemeente Haarlemmerleide en Spaarnwoude ‘af geserveerd’ als zijnde niet haalbaar. Gelukkig kon de gemeente ons een goed alternatief aanbieden waarvan ze aangaven dat het voor de gemeente eigenlijk ‘de optie’ was. In dit (zeer prettige, we kunnen niet anders zeggen) gesprek werd ons het huidige schoolgebouw van de Gaandeweg school in Zwanenburg aangeboden. Een mooi gebouw, vlakbij een van onze vast partners op het gebied van het vermaken van kinderen, de grote Speeltuin.

 

Uiteraard werden wij hier zeer enthousiast van, zeker toen er signalen kwamen vanuit verschillende instanties dat het echt een serieuze optie voor Don-Bosco was (onder andere in de wandelgangen bij de dorpsraad en de ondernemingsvereniging werd erover gesproken). Ons tweede gesprek vond dan ook plaats bij het gebouw van de Gaandeweg school. Hier kregen wij een rondleiding om het gebouw ook van binnen eens goed te bekijken om zodoende een goed beeld te krijgen. Na de rondleiding, inmiddels bijna een halfjaar geleden, werd de afspraak gemaakt dat het pand getaxeerd zou worden en dat we daarna verder zouden gaan met de gesprekken. Intern zijn we op basis van bouwtekeningen alvast een plan van aanpak gaan maken en een kostenraming van verbouwingen. Daarnaast liggen er al acties op de plank om geld op te halen voor de verbouwingen. Kortom, de afgelopen zes maanden hebben we met het mooie vooruitzicht niet stil gezeten.

 

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer bleef het de afgelopen zes maanden echter zo goed als stil, heel stil zelfs. We hebben meerdere keren om een status gevraagd maar tot op de dag van vandaag is het pand ‘’nog niet getaxeerd’’. Gisteren bereikte ons via de dorpsraad het nieuws dat het waarschijnlijk commercieel verhuurd gaat worden tegen de hoofdprijs. Dat betekend waarschijnlijk dat ook deze locatie doorgestreept kan worden.

 

Na maanden van goede hoop, voorbereiden en vergaderen over deze potentiele nieuwe locatie staan we dus weer met lege handen. We zijn weer op het punt aangekomen dat we geen zicht hebben op een locatie, zes jaar na dato zijn we precies nul stappen verder: het enige wat we bereikt hebben is 19x grote teleurstelling. Nu missen we echter nog een ding, het gevoel dat een gemeente erkend dat er nood aan de man is voor de grootste jeugdvereniging uit Halfweg, Don-Bosco.

 

Tot medio 2024 zitten we qua huisvesting gelukkig goed, dat betekend dat we in ieder geval nog vijf clubseizoenen kunnen doen, hoe het daarna verder moet?

 

Wellicht dat de verkiezingen die aanstaande woensdag gehouden worden in de gemeente nog zoden aan de dijk kunnen zetten (u kunt bij ons komen stemmen trouwens, de koffie staat klaar!). Tot die tijd doen we echter een beroep op u: gezocht locatie, helpt u ons verder?

 

Meer informatie via info@don-bosco.nl

 

Namens het bestuur en de commissie nieuwbouw een teleurgestelde groet,

 

 

Sven Hiskemuller van der Zijden

 

Secretaris en nieuwbouw