eerste slide
tweede slide
Terugkomst van kamp 2021

Terugkomst van kamp 2021

16-07-2021

Beste ouders en verzorgers,

 

Vandaag komen de Puppies en de Vrijbuiters aan op het plein van Don Bosco. Vanaf 18.45 uur ontvangen wij graag de ouders van de Puppies. Zij zullen om 19.00 uur arriveren. Vanaf 20.00 uur ontvangen wij graag de ouders van de Vrijbuiters. Zij zullen om 20.15 uur arriveren. Ondanks jullie enthousiasme om de kinderen weer te kunnen zien, vragen wij jullie om de veiligheid in acht te nemen en afstand tot andere ouders aan te houden.

 

Zaterdag 17 juli zullen de Spelbrekers en de Oudsten arriveren op het terrein van VV Zwanenburg. Dit is dus niet bij Don Bosco en anders dan andere jaren. Deze locatie geeft ons de ruimte om een veilige aankomst te kunnen verzorgen, voor zowel de kinderen als de ouders.

 

Om 17.00 uur zullen de eerste fietsers via de achteringang van VV Zwanenburg naar binnen fietsen. We vragen de ouders om tussen 16.30 en 16.45 uur via de hoofdingang het terrein op te komen, en een plek in te nemen op het kunstgrasveld voor de kantine. Daarbij drukken wij uw op het hart dat er genoeg afstand moet worden gehouden tot elkaar. De kinderen zetten hun fiets neer, en komen in een afgezet vak te zitten voor aan het veld. Als alle kinderen er zijn, zullen we vanaf het terras van de kantine op een waardige manier het kamp afsluiten. Zodra we tot een eind zijn gekomen, zal het terrein van VV Zwanenburg rustig leeglopen. Wij doen daarbij een beroep op jullie geduld en verantwoording om ook dan genoeg afstand te houden.

 

De bagage van de oudste kinderen (Spelbrekers en Oudsten) wordt naar Don Bosco gebracht, en kan zaterdagochtend tussen 12.00 tot 13.00 uur opgehaald worden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bagage van de Spelbrekers en de Oudsten. Houd ook hier voldoende afstand tot elkaar.

 

Hopelijk kunnen we zaterdag terugkijken op een verkort, maar zeer geslaagd kamp voor iedereen, ondanks dat de coronaomstandigheden ons flink hebben dwars gezeten.

 

Tot zaterdag.

 

Met vriendelijke groet,

 

De kampleiding