eerste slide
tweede slide
Uitstellen kamp 2021

Uitstellen kamp 2021

09-07-2021

Beste ouder/verzorger,

 

Dit bericht schrijven we u naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en de op handen zijnde persconferentie van vanavond.

 

Om gelijk met de deur in huis te vallen, op dit moment zijn een aantal leiding positief getest op het coronavirus. Daarnaast zijn er een aantal leiding in contact geweest met personen die positief getest zijn. Naast deze feiten zijn de ontwikkelingen in heel Nederland op dit moment niet gunstig.

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij vandaag een spoedoverleg met het bestuur gehad waar een aantal ingrijpende beslissingen uit voort zijn gekomen. Eerst willen wij graag de besluiten mededelen, om vervolgens deze toe te lichten:

 

  • Morgen (zaterdag 10 juli) vertrekt niemand naar kamp, met uitzondering van de Minioren.
  • Kamp wordt wel opgebouwd vanaf morgen (zaterdag 10 juli).
  • We overleggen met de GGD om een bron- en contactonderzoek te doen binnen de (potentieel) besmette personen.
  • Aanstaande zondagochtend overleggen wij met het bestuur of wij maandag 12 juli alsnog op kamp gaan, of dat we kamp geheel moeten afgelasten. Hierin zullen we ook de aangekondigde maatregelen van vanavond meenemen. Hierover volgt zondagochtend 12:00 uur een beslissing.

 

Na uitvoerig overleg met zowel het RIVM als onze koepelorganisatie, Jong Nederland, zijn wij tot bovenstaande besluiten gekomen. Wij zouden niets liever willen dan deze besluiten niet te hoeven nemen. De situatie is bij de meeste groepen op dit moment nog te onzeker en daar wordt in het weekend meer over bekend. De Minioren zijn op dit moment de enige uitzondering, omdat wij daar nog geen signalen hebben ontvangen dat dit anders zou zijn. Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen achten wij het op dit moment niet verstandig en veilig om aanstaande zaterdag al op kamp te gaan. Dit advies is ook van beide eerdergenoemde organisaties gekomen en hebben wij overgenomen.

 

Zondag 11 juli zal meer duidelijk worden over de potentiële besmettingen bij de leiding. Op dat moment kunnen we beter inschatten of we verantwoord op kamp kunnen met de desbetreffende groepen.

 

Mochten we tegen die tijd verantwoord op kamp kunnen, dan zullen we vanaf maandag richting Harderwijk fietsen. De Puppies en Vrijbuiters zullen maandag aan het eind van de middag vertrekken.

 

Tot die tijd willen wij u vragen om uw begrip. Ook wij willen niets liever dan op een ‘normale’ manier op kamp gaan en ook wij willen een hele week op kamp met elkaar. Echter willen wij niet uw kind(eren) op kamp meenemen waarvan wij het risico aanwezig achten dat er een besmetting plaats kan vinden.

 

Wij zullen u zondagochtend nader informeren.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen.

 

Met vriendelijke groet,

 

De kampleiding

Bob Schelling (06-50265114)

Matthijs Cappendijk (06-42009025)

Silvio Borst (06-53883924)

Nick Wagner (06-18579598)

Rutger Buijs (06-22077399)